1921 - 2021

100-års jubilæum

100 år med kvalitetsarbejde

100-års jubilæum hos ENELCO

Virksomheden, som vi kender den i dag, blev grundlagt af installatør Hans Holm den 1. maj 1921. Hans Holm var født og opvokset ved Århus, men flyttede efter installatøruddannelsen til Eskilstrup.

Virksomheden har kun haft ganske få ejere gennem tiden. Her tegner Hans Holm sig for de første 37 år, idet han solgte virksomheden til installatør Anker Hellebjerg den 1. februar 1958. Anker Hellebjerg videreførte virksomheden frem til 1971, hvor sønnen Iver Hellebjerg tog over efter at have arbejdet i firmaet i en del år. Den 1. april 1978 overtog Lis & Leif Petersen virksomheden, hvor den samtidig skiftede navn til Eskilstrup El. Siden da har virksomheden udviklet sig til et alsidigt installationsfirma med flere afdelinger.

Den 1. oktober 1996 blev indledt et glidende generationsskifte, og samtidig skiftede virksomheden navn til Eskilstrup & Nykøbing F. El ApS. Lars Sørensen, som oprindeligt var udlært elektriker hos Lis & Leif Petersen sidst i 80’erne og efterfølgende havde læst til el-installatør, vendte tilbage til virksomheden – først som overmontør i afdelingen i Nykøbing, for så i 1996 at indtræde som medejer.

Fuldførelsen af det 10-årige generationsskifte, hvor Lars Sørensen overtog hele virksomheden pr. 1. oktober 2006, gjorde, at Lis & Leif Petersen kunne trække sig tilbage for at gå på efterløn i foråret 2007. Dette betød samtidig, at virksomheden mistede to markante medarbejdere i administrationen og den daglige ledelse, og derfor blev bl.a. Jacob Svendsen ansat. Jacob Svendsen havde gennem en årrække valfartet til Måløv, hvor han ligeledes arbejdede som overmontør. Efter at have set hinanden lidt an i et par år samt konstateret, at kemien passede, købte Jacob Svendsen sig ind i virksomheden. Virksomhedens direktion og øverste ledelse udgøres i dag af de to el-installatører Lars Sørensen og Jacob Svendsen.

Den 1. maj 2010 fandt ledelsen, at tiden nu var inde til at samle virksomhedens efterhånden mange afdelinger under det nye fælles navn ENELCO. Navnet er naturligt opstået ud fra Eskilstrup & Nykøbing F. El Company, og samtidig retter det sig mod en stor del af virksomheden kompetenceområder: Energi – ElCommunication.

Navneskiftet til ENELCO er således et led i virksomhedens strategi om at være blandt de markedsledende installationsvirksomheder på Lolland-Falster og Sydsjælland – og det har vi været i 100 år nu.