Elektroværksted

Elektroværksted

Elektroværksted

ENELCO er landsdelens markedsledende virksomhed indenfor el-installationer og tekniske installationer.

På vores elektroværksted klarer vi alle former på elektromekaniske reparationer, lige fra en defekt boremaskine til renovering af en dykpumpe eller levering og montering af elektromotorer.

Vi forhandler VEM kvallitetsmoterer fra Frimodt Petersen A/S, men kan også klare en kinesermodel, hvis det er det, de er brug for.

For yderligere hjælp kontakt el-installatør

Jacob Svendsen på tlf.: 6035 2550

 

Lovpligtigt eftersyn af håndværktøj

Eftersyn af håndværktøj udføres i henhold til kravet fra stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 621.2

621.2 Brugsgenstande skal holdes i god stand og renses med passende mellemrum.

Note For transportable motordrevne og elektromagnetisk drevne håndværktøjer, der benyttes jævnligt, anses ovenstående bestemmelse i almindelighed kun for opfyldt, dersom værktøjet med højst 2 måneders mellemrum (for dobbeltisolerede værktøjers vedkommende dog 6 måneder), og i øvrigt når det viser tegn på en fejl, underkastes eftersyn af en sagkyndig eller instrueret person, hvorved fejl, som kan forårsage fare, afhjælpes på betryggende måde. Under ugunstige omstændigheder kan hyppigere eftersyn være påkrævet.

Værktøjet testes med vores tester Kyoritsu 6202 som er udviklet specielt til at udføre dette eftersyn, den udfører følgende:

 • Isolationsmodstand med 500V DC
 • Modstand i beskyttelseskredsen med 200mA
 • Lækagestrøm 0,000 til 20,00 mA
 • Indbygget stikdåse til funktionstest
 • Måler spændingen / belastningsstrøm

Derudover udføres følgende:

 • Registrering af værktøj
 • Kontrol for defekte dele
 • Reperation af defekte dele
 • Dokumentation til APV mappen

Eftersynet er lovpligtigt, men beskytter også dig og dine medarbejdere for skader, og forhindrer unødige driftstop på grund af defekt værktøj.

 • Motorer og pumper
 • Reparation af håndværktøj og maskiner
 • Reparation af maskinanlæg
 • Lovpligtige eftersyn af håndværktøj
 • Kraneftersyn
 • Omvikling af motorer
 • Renovering af gear
 • 24-timers service